Taxatie NWWI

Onze gecertificeerde makelaar-taxateur Frank Lambers RM/RT kan voor u een uitgebreide taxatie verzorgen onder NWWI voorwaarden. Hij is meestal in staat om snel en adequaat uw taxatie te verzorgen. De jarenlange kennis en kunde maken dat u een juiste weergave krijgt van de getaxeerde woning. U kunt deze taxatie voor meerdere doelen inzetten zoals hieronder beschreven.

Het verkrijgen van een financiering:
Voordat de geldverstrekkers een hypothecaire lening verstreken stellen ze meestal een taxatierapport verplicht. De geldverstrekker wil zekerheid omtrent de waarde van de woning op basis waarvan zij u een hypothecaire lening verstrekt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige taxateur vereist. Een geldverstrekker zal meestal een gevalideerd NWWI taxatierapport verplichten bij:

Aankoop van uw woning:
De geldverstrekker wil weten hoeveel de marktwaarde is van het onderpand waarop zij de hypotheek verstrekt. Een zogeheten NWWI taxatie is daarvoor het bewijs.

Bouwen en verbouwen (bouwdepot):
U wilt ten behoeve van het verkrijgen van een bouwdepot voor het stichten van een nieuwbouw woning of voor een verbouwing van een bestaande woning een marktwaarde weten van het betreffende object na realisatie van de bouw of verbouwing. Met de gedegen kennis van bouwen en verbouwen kunnen wij uitstekend vaststellen wat de marktwaarde na verbouwing zal zijn.

Renteverlaging hypotheek:
Indien uw openstaande hypotheeksom lager is dan de huidige marktwaarde (risicoklasse 90% / 80% / 70% / 60%), dan kan er bij de meeste geldverstrekkers een rentekorting toegepast worden. Dit kan in het gunstigste geval tienden van procenten schelen op uw huidige hypotheekrente. Op een periode van 10 tot 30 jaar scheelt dit vaak enorm veel geld. Een taxatierapport loont zich dus al snel!
Om dit aan te tonen dient u een taxatierapport te overleggen door en erkend taxateur, waaruit deze marktwaarde blijkt. Alvorens u ons de opdracht geeft zullen wij eerst een inschatting maken naar de haalbaarheid van een dergelijke taxatieopdracht. Daarvoor kunt de heer Lambers altijd even bellen (06-46116422)

Overige doelen:
Er kan ook voor andere doelen getaxeerd worden. Daarvoor is vooroverleg vaak van cruciaal belang om te weten of wij aan uw vraag kunnen voldoen.